Chế độ chuẩn giúp chạy bộ đúng cách

20-01-2017 09:52 Đăng bởi: Nguyễn Liên Châu Lượt xem: 3,132
Việc chạy bộ để rèn luyện cơ thể đã không còn trở nên quá xa lạ, tuy nhiên bạn đã chạy bộ đúng cách chưa? Và phải chạy bộ ra sao để đạt được kết quả mong muốn, hãy tham khảo lịch trình chạy bộ dưới đây nào.

che do chuan giup chay bo dung cach

Chạy bộ rất tốt cho sức khỏe, nhưng chạy bộ đúng cách với người mới tập là rất quan trọng. Tập đúng cách giúp bạn cảm thấy không bị quá tải dẫn đến mệt mỏi. Bên cạnh đó tập đúng cách đúng khối lượng các phần cơ của cơ thể hoạt động một cách hiệu quả và không bị chấn thương.

Dưới đây là lịch 30 ngày chạy bộ đúng cách cho người mới tập:

 

Ngày thứ 1

Đi bộ 4 phút

Chạy 1 phút

Thực hiện 3 lần 

Ngày thứ 2  

Đi bộ 4 phút

Chạy 1 phút

Thực hiện 4 lần

Ngày thứ 3

Đi bộ 2 phút

Chạy 2 phút

Thực hiện 2 lần

Ngày thứ 4

Đi bộ 15 phút

Ngày thứ 5

Đi bộ 1 phút

Chạy nước rút 10 giây

Thực hiện 5 lần

Ngày thứ 6

Đi bộ 2 phút

Chạy 2 phút

Thực hiện 3 lần

Ngày thứ 7

Đi bộ 3 phút

Chạy 2 phút

Thực hiện 3 lần

Ngày thứ 8

Đi bộ 15 phút

Ngày thứ 9

Đi bộ 2 phút

Chạy 2 phút

Thực hiện 4 lần

Ngày thứ 10

Đi bộ 2 phút

Chạy nước rút 10 giây

Thực hiện 5 lần

Ngày thứ 11

Đi bộ 5 phút

Chạy 2 phút

Thực hiện 4 lần

Ngày thứ 12

Đi bộ 15 phút

Ngày thứ 13

Đi bộ 2 phút

Chạy 3 phút

Thực hiện 3 lần

Ngày thứ 14

Đi bộ 2 phút

Chạy 2 phút

Thực hiện 4 lần

Ngày thứ 15

Đi bộ 2 phút

Chạy nước rút 20 giây

Thực hiện 5 lần

Ngày thứ 16

Đi bộ 15 phút

Ngày thứ 17

Đi bộ 3 phút

Chạy 3 phút

Thực hiện 4 lần

Ngày thứ 18

Đi bộ 2 phút

Chạy 3 phút

Thực hiện 3 lần

Ngày thứ 19

Đi bộ 3 phút

Chạy 3 phút

Thực hiện 5 lần

Ngày thứ 20

Đi bộ 15 phút

Ngày thứ 21

Đi bộ 1 phút

Chạy 1 phút

Thực hiện 5 lần

Ngày thứ 22

Đi bộ 1 phút

Chạy 2 phút

Thực hiện 3 lần

Ngày thứ 23

Đi bộ 1 phút

Chạy 3 phút

Thực hiện 3 lần

Ngày thứ 24

Đi bộ 15 phút

Ngày thứ 25

Đi bộ 2 phút

Chạy nước rút 25 giây

Thực hiện 5 lần

Ngày thứ 26

Đi bộ 1 phút

Chạy 4 phút

Thực hiện 3 lần

Ngày thứ 27

Đi bộ 2 phút

Chạy 4 phút

Thực hiện 4 lần

Ngày thứ 28

Đi bộ 15 phút

Ngày thứ 29 

Đi bộ 2 phút

Chạy 5 phút

Thực hiện 3 lần

Ngày thứ 30

Đi bộ 2 phút

Chạy 5 phút

Thực hiện 5 lần

 

 

Bình luận