Wlin Pearls

RA MẮT BAN ĐIỀU HÀNH CLB WLIN PEARLS

Đăng bởi: Nguyễn Khánh Phương
Ngày 6/8/2018, tại khách sạn Pull Man, CLB WLin Pearls – CLB trực thuộc Mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế do Á hậu quý bà Thế giới Nguyễn Thu Hương sáng lập và  điều hành chính thức ra mắt tại Hà Nội. CLB WLin Pearls được kiến tạo bởi người sáng lập và điều hành Học viện thẩm mỹ Bích Nguyệt đồng thời là Chủ tịch của WLin Pearls- doanh nhân Lưu Bích Nguyệt.