Hải Phòng

Kléral minishow "Ocean Call - Biển xanh vẫy gọi"

Đăng bởi: Thanh Hằng
Hơn 100 NTM tại Hải Phòng đã cùng hội tụ về Trung tâm sự kiện Gia Viên để chia sẻ về cách vận hành salon chuyên nghiệp cùng thưởng thức chương trình Kléral show mang tên “Ocean Call – Biển xanh vẫy gọi”. Chương trình trình giao lưu đặc biệt này được tổ chức bởi công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt